2022 Philippines Award Ceremony

2021 Hong Kong Award Ceremony

2019 Singapore Award Ceremony

2020 Taiwan Award Ceremony

2019 Malaysia Award Ceremony